Sponsors gezocht!

Geen sportvereniging kan zonder sponsors en dat geldt ook voor onze vereniging. Op dit moment wordt onze vereniging actief gesteund door een aantal actieve ondernemers. Hierdoor is het mogelijk al onze sociale en sportieve doelstellingen te realiseren. Daar zijn wij zeer dankbaar voor. Continue zijn wij op zoek naar bedrijven, winkels, restaurants, etc. die op één of andere manier de Kralingsche Zeilclub financieel willen steunen.

De bijdragen van adverteerders en sponsors versterken de activiteiten van onze vereniging en stellen ons in staat de vereniging in stand te houden en activiteiten te realiseren of zelfs uit te breiden. Adverteren kan op tal van manieren, waar we graag met u over van gedachte wisselen over alle reclamemogelijkheden.

U WEET...ADVERTEREN...DOET VERKOPEN...

Mocht u geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden tot adverteren of sponsoren van onze vereniging, klik hier voor meer informatie over de mogelijkheden. 

 

Bestemming van opbrengsten

Als veel verenigingen niet of nauwelijks liquiditeit opbouwen voor toekomstige investeringen is het voor deze categorie de vraag of ze in de toekomst in staat zijn om investeringen in hun accommodatie te kunnen financieren. Er zijn besturen van sportverenigingen die werken met een begroting voor het komende jaar. Dit terwijl van te voren vaak al duidelijk is dat er de komende jaren diverse investeringen zullen moeten plaatsvinden. Een financiële doorkijk naar de komende jaren met daarin een onderhoudsplan voor de noodzakelijke investeringen kan ervoor zorgen dat een club tijdig anticipeert op de toekomst. 

We realiseren dat het geen makkelijke opgave is in deze economische tijden, maar anderzijds zijn er genoeg uitdagingen om je als verenging te onderscheiden. De bestemming van de opbrengsten van sponsoring zullen primair worden besteed aan lange termijn investeringen, zodat onze club toekomstbestendig blijft. Daarnaast zullen opbrengsten, in overleg met de sponsor, ook gebruikt worden voor de organisatie van evenementen en CWO opleidingen.