12-uur-6


De vrijdagavondwedstrijden zijn een samenwerking tussen de VZOD – WSVR – KZC. Onze doelstelling blijft hetzelfde, graag willen we onze vrienden en vriendinnen uitnodigen om mee te doen met onze vrijdagavondwedstrijd om sportief het weekend te beginnen en na afloop gezamelijk te eten. We organiseren een SW wedstrijd, met als doel om iedereen kennis te laten maken met wedstrijdzeilen. Zoals gebruikelijk is het verplicht om u uiterlijk voor 18:45 te melden aan de inschrijfbalie. Dus meedoen is belangerijker als winnen! 

12-uur-7
wps-3
nk-teamzeilen-19

Inschrijfgeld is € 5,- per start of € 50,- voor de hele serie (2022). Inschrijven kan voor aanvang van de wedstrijd in het clubhuis van de WSVR. Zie voor data de activiteitenkalender.

Deelnemende klassen

Eerste waarschuwingssein start 18.55 uur
Klasse 1 Open boten (o.a. zwaardboten en kielboten) Start 19.00 uur
Klasse 2 Kajuitboten Start 19.05 uur


Baan:

Om de organisatie makkelijker te maken zijn er permanente gele boeien in de plas gelegd op de positie’s van de staken en de gele boeien. Dit is tot stand gekomen door medewerking van de gezamenlijke verenigingen op de plas (KPO). De start is altijd voor de WSVR en KZC. De gekozen wedstrijdbaan is doorgaans 1 á 1,5 uur varen.